PL / EN
Język:

zamów w ciągu {time} a przesyłkę wyślemy jeszcze dzisiaj!

DARMOWA DOSTAWA OD 300 ZŁ | WYSYŁKA W 48 H | BEZPIECZNE ZAKUPY

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności JD Attack

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

[Administrator danych osobowych, dane kontaktowe]


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Jagoda Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JD ATTACK Jagoda Dąbrowska z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (47-224), ul. Gliwicka 1, NIP: 7492112902, REGON: 510633122, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca Sklep Internetowy pod adresem www.attack.com.pl (“Administrator”).


2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą pisemną na adres: ul. Jagiellońska 53, 47-206 Kędzierzyn- Koźle lub elektronicznie na adres e-mail: jd@attack.com.pl


3. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Administratorem również telefonicznie pod numerem +48 885050777.


[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]


4. Twoje dane zbierane są celem realizacji dla Ciebie sprzedaży produktów Sklepu, ale też dla innych celów np. w związku ze składanymi reklamacjami. Aby móc świadczyć Tobie nasze usługi, podanie danych osobowych w wielu przypadkach jest konieczne. Jeśli nie podasz nam swoich danych, to najczęściej nie będziemy mogli realizować dla Ciebie usług ani przyjąć zamówienia.


5. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś/aś zgodę. Twoje dane osobowe, przekazane nam bezpośrednio przez Ciebie przetwarzane będą w celach:


[a] marketingowych, dotyczących własnych produktów lub usług Administratora, z wykorzystaniem kanałów komunikacji przykładowo w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: www.attack.com.pl/strona/kontakt ) na które wyraziłeś/aś zgodę- na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twojej dobrowolnej zgody;


[b] niezbędnych do wykonania umowy lub działania podejmowane na żądanie osoby, której dotyczą dane zmierzające do jej zawarcia- na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;


[c] ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;


[d] tworzenia analiz i zestawień.


6. W procesie niezbędnym do wykonania umowy (rejestracja, złożenie zamówienia, płatność, wysyłka) prosimy o podanie między innymi:


[a] imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji i jej dane rejestrowe;


[b] adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania);


[c] numer telefonu;


[d] adresu e-mail.


7. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcze, prawne, IT, serwisowe, firmom kurierskim do świadczenia usług przewozowych, podmiotom świadczącym obsługę płatności. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeżeli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( RODO).


8. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.


9. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw trzecich w nawiązaniu do prowadzonych działań podejmowanych na serwisach społecznościowych oraz z wykorzystaniem ich narzędzi, wykorzystaniem narzędzi analitycznych służących celom analiz statystycznych, także analizowaniu zachowań użytkowników w szczególności Google Analytics.


10. Względem Ciebie mogą być podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w tym również profilowania, które jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności dane pozyskane za pomocą plików cookie tj. dane transmisyjne, dane o lokalizacji.


[Okres przechowywania danych]


11. Jeśli rejestrujesz się w naszym Sklepie lub zapisujesz do Newslettera, Twoje dane przechowujemy przez okres jaki jesteś zarejestrowany lub zapisany, do czasu wyrejestrowania się. Dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej przechowujemy przez cały okres, kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu, kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać z naszych usług oraz dokonywać zakupów w naszych sklepach).


12. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.


13. Jeśli podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w tym przypadku dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. Po upływie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.


[Przysługujące prawa]


14. Dane osobowe podane dla potrzeb rejestracji, lub Newslettera przetwarzamy po to, by wywiązać się z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
15. Dane osobowe podane przy okazji zakupów przetwarzamy w celu wywiązania się przez nas z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia skorzystania z gwarancji lub rękojmi. Wywiązanie się przez nas z umowy sprzedaży oznacza również m. in. informowanie o zmianach statusu Twojego zamówienia w sposób określony przez Ciebie w zamówieniu, dostawę towaru do domu lub pod inny adres.
16. Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony sklepu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne


17. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:


[a] prawo dostępu wglądu do danych Ciebie dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzupełnienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;


[b] prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, otrzymanych od Administratora, celem przesłania danych innemu administratorowi;


[c] prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail: jd@attack.com.pl . Cofnięcie podstawy przetwarzania (zgody) pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


18. W celu skorzystania ze wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych (dane kontaktowe umieszczone są w punkcie 2. i 3. niniejszej Polityki prywatności).


19. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych lub że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na wskazany powyżej adres.


20. Administrator oświadcza, że przestrzega wszelkich procedur bezpieczeństwa, ochrony technologicznej, certyfikacji, przeszkolenia, które sprawiają, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem w szczególności z zasadami wskazanymi w RODO.


[Pliki Cookies]


21. Przetwarzamy również informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Sklepu (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies), w tym numer IP oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu).


22. Administrator wykorzystuje pliki cookies tzw.”ciasteczka”) na stronie internetowej www.attack.com.pl , które służą do identyfikacji urządzenia końcowego, czyli “Witryny”.

23. Pliki cookies to dane informatyczne, zwykle dane tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym czyli komputerze lub innym sprzęcie za pomocą którego Użytkownik korzysta z Witryny, są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych witryny. Zawierają najczęściej: nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika Witryny i indywidualny numer.


24. Podmiotem stosującym pliki cookies, mającym dostęp w obrębie Witryny jest Administrator.


25. Administrator oświadcza, że informacje zawarte w plikach cookies są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


26. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych dodatkowych danych, w szczególności Witryna nie zbiera i nie gromadzi danych osobowych lub innych poufnych informacji dotyczących Użytkownika.


27. Pliki cookies wykorzystywane są do:


[a] dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;


[b] tworzenia statystyk, sugerujących w jaki sposób Użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, które umożliwiają ulepszanie strony internetowej w zakresie jej wyglądu i zawartych w niej treści;

[c] zapamiętania sesji Użytkownika Witryny po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.


28. Witryna używa;


[a] pliki cookies „sesyjne”, o charakterze tymczasowym, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

[b] pliki cookies „stałe” przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia ich ważności lub do czasu ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika.


29. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


[a] pliki cookies „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny;


[b] pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny;


[c] pliki cookies „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny;


[d] pliki cookies „funkcjonalne”, przechowujące wybrane przez Użytkownika ustawienia np. wygląd strony internetowej itp.


30. Zasadniczo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.


31. Każdy użytkownik może ograniczyć stosowanie plików cookies, jednakże należy pamiętać, że może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej Witryny.
32. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i menu przeglądarki internetowej.


[Bezpieczeństwo danych osobowych]


33. Ochrona Twoich danych jest priorytetem. Administrator podejmuje wszelkie możliwe działania dla zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych, i dopełnia wszelkich przewidzianych obowiązków w zakresie ich ochrony w tym:


[a] poprzez szyfrowane połączenie z Witryną www.attack.com.pl za pomocą certyfikatu SSL z kluczem, zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych danych przed dostępem osób trzecich;


[b] gromadzenie i przetwarzanie tylko niezbędnych danych na mocy udzielonej zgody;


[c] poprzez chroniony hasłem dostęp do konta Klienta;


[d] upoważnień do dostępu w/w danych i regularnych szkoleń osób uprawnionych mających prawny obowiązek zachowania poufności;


[e] dostępu do serwera i komputerów chronionych hasłem, a pomieszczenia lub przestrzenie cyfrowe w których się znajdują są chronione przed dostępem osób trzecich.


34. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności nastąpi poprzez opublikowanie treści na Witrynie z nową datą.

[data aktualizacji 30.07.2023]

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl